Magento: Điều hướng (Navigation)


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Tổng quan

Navigation tham chiếu tới các phương thức mà người mua sử dụng để di chuyển từ trang này tới trang khác trên store của bạn. Menu chính hoặc phần điều hướng ở phần top của store thực chất là một danh sách các loại liên kết. Cấu trúc phân cấp trong danh mục là cách chủ yếu để người dùng tìm các sản phẩm trong danh mục. Bạn cũng sẽ tìm các danh mục sản phẩm trong phần breadcrumb trail (các mẩu link) đặt tại phần top của hầu hết các trang và phần menu bên trái với định dạng gồm hai hoặc ba cột. Đây là những ví dụ về cách các danh mục có thể được sử dụng để điều hướng thông qua store của bạn. Mỗi sản phẩm xuất hiện trong store sẽ cần phải thuộc về ít nhất một danh mục. Mỗi một danh mục có thể có một trang riêng biệt trong đó bao gồm một ảnh đại diện cho danh mục, một khối tĩnh, một mô tả và một danh sách các sản phẩm. Ta cũng có thể tạo một thiết kế riêng cho các trang danh mục để nó có thể được kích hoạt trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như là một kỳ nghỉ lễ hoặc một chương trình khuyến mại.

Tạo menu top

http://v1study.com/public/images/article/magento-navigation-top-menu.png

Menu chính của trang web hiển thị những danh mục sản phẩm cho phép ta chọn lựa từng danh mục một, thông thường đó là menu top. Có thể thiết lập để danh mục ở phần top là trang đích cho các danh mục con phía dưới. Vị trí và cách thức thể hiện của menu top ta có thể tuỳ chỉnh, nhưng phải đảm bảo cách thức làm việc như nhau.

Mức đầu tiên của các danh mục phía dưới thường xuất hiện như là một tuỳ chọn của menu top, ở đó ta có thể đưa vào nhiều danh mục con nếu cần. Cấu trúc danh mục của catalog của bạn có thể anh hưởng đến việc các bộ máy tìm kiếm lập chỉ mục cho site của bạn. Ở những danh mục mức sâu hơn thì khả năng được lập chỉ mục sẽ là ít hơn. Vì thế quy tắc chung ở đây là menu chỉ nên có 1, 2 hoặc 3 cấp. Bạn có thể thiết lập cấp menu lớn nhất cho menu top trong phần cấu hình hệ thống.

 Để thiết lập cấp cho menu top ta làm như sau:

1. Từ Admin chọn System > Configuration.

2. Ở bảng điều khiển bên trái trong mục Catalog, chọn Catalog.

3. Click để mở rộng phần Category Top Navigation.

http://v1study.com/public/images/article/magento-navigation-depth-category.png

4. Trong trường Maximal Depth điền vào cấp của menu top mà bạn muốn.

5. Click nút lệnh Save Config phía trên để lưu lại.

Breadcrumb Trail

http://v1study.com/public/images/article/magento-navigation-breadcrumb-trail.png

Mỗi breadcrumb trail là một tập các liên kết được thể hiện tại nơi bạn muốn liên kết đến những trang khác trong store của bạn. Bạn có thể click vào bất kỳ link nào của breadcrumb trail để quay trở lại trang trước. Đây là một ví dụ về breadcrumb trail: Trang chủ / Sữa / Friso .

Breadcrumb trail có thể được cấu hình để nó xuất hiện trong các trang của site giống như là các trang catalog. Định dạng và vị trí của breadcrumb trail có thể được tuỳ biến, nhưng thông thường nó được đặt ở phần trên-trái, phía dưới phần header (dưới menu top).

* Để tạo breadcrumb trail ta làm như sau:

1. Trên menu Admin bạn chọn System > Configuration => General > Web. Sau đó:

a. Click để mở rộng phần Default Pages.

b. Đặt Set Show Breadcrumbs for CMS Pages thành "Yes" (hiển thị breadcrumb).

http://v1study.com/public/images/article/magento-navigation-show-breadcrumb-trail.png

2. Nhấn nút Save Config để lưu.

Layered Navigation

http://v1study.com/public/images/article/magento-navigation-layered-navigation.png

Layered navigation giúp dễ dàng hơn trong việc tìm sản phẩm dựa trên danh mục, vùng giá hoặc một thuộc tính bất kỳ được cài đặt trong hệ thống để hiển thị ra. Layered navigation thường xuất hiện ở cột bên trái của kết quả tìm kiếm và các trang danh mục và đôi khi nó cũng nằm ở trang chủ. Một layered navigation chuẩn thường gồm một danh sách cách danh mục với tên "Shop By" - "Tìm theo - là một danh sách các danh mục con của danh mục được người dùng click chọn" và một vùng giá. Ta có thể cấu hình đối với cách thức hiển thị của layered navigation để nó bao gồm phần đếm sản phẩm và vùng giá.

* Để cài đặt layered navigation:

1. Trên menu Admin chọn System > Configuration => Catalog > Catalog.

2. Click để mở rộng phần Layered Navigation. Sau đó:

http://v1study.com/public/images/article/magento-navigation-setup-navigation.png

a. Để hiển thị kết quả sau mỗi thuộc tính thì đặt Display Product Count thành "Yes".

b. Đặt Price Navigation Step Calculation thành một trong những giá trị sau:

- Automatic

- Manual

c. Nếu đặt là Manual thì bạn điền vào một số trong trường Default Price Navigation Step để tạo vùng giá. Ví dụ nếu điền 100 thì giá sẽ là các nhóm 100.

Filterable Attributes

Layered navigation có thể được dùng để tìm các sản phẩm theo danh mục hoặc theo thuộc tính. Ví dụ như khi một người mua hàng chọn danh mục Sữa/Friso từ menutop thì kết quả trả về sẽ là tất cả các sản phẩm trong danh mục sữa Friso. Danh sách có thể được lọc bằng cách chọn khối lượng. Với mỗi thuộc tính nằm trong layered navigation thì những cài đặt cho nó phải đảm bảo một điều là có thể lọc được. Các danh mục được đặt liên kết có thể được thiết lập để xuất hiện trong phần bổ sung để lọc danh sách theo giá trị của thuộc tính. Phần thuộc tính chỉ xuất hiện nếu như một danh mục được đặt là “Is Anchor.” Mỗi thuộc tính có thể được cấu hình để hiển thị một số lượng các bản ghi phù hợp đã được tìm thấy. Các thuộc tính attribute kết hợp với các thuộc tính sản phẩm sẽ quyết định các thuộc tính có thể được sử dụng làm các bộ lọc cho layered navigation. Chỉ những bộ lọc này cùng với việc catalog đưa vào kiểu của Dropdown, Multiple Select hoặc Price mới có thể được sử dụng như là filterable attributes.

Bước 1: Thiết lập các trường cho thuộc tính

1. Truy cập Catalog > Attributes > Manage Attributes.

2. Click mở thuộc tính muốn sửa rồi làm như sau:

a. Cuộn thanh cuộn xuống phần Frontend Properties rồi thiết lập Use In Layered Navigation thành một trong những giá trị sau:

- Filterable (with results)

- Filterable (no results)

b. Thiết lập Use In Search Results Layered Navigation thành "Yes".

Bước 2: Tạo Anchor cho Category

1. Chọn Catalog > Manage Categories.

2. Trong phần Categories của bảng điều khiển bên trái, click mở một category.

3. Tại tab Display Settings, đặt Is Anchor thành "Yes".

4. Click nút Save Category để lưu.

5. Để kiểm tra cài đặt, hãy sang phần client và chọn một danh mục của menu top. Các lựa chọn của filterable attributes của các sản phẩm trong danh mục đó sẽ xuất hiện tại layered navigation.

Price Navigation

Price navigation có thể được dùng để tạo các vùng giá của sản phẩm trong layered navigation. Ta cũng có thể chia mỗi vùng giá thành các khoảng nhỏ hơn. Có những cách sau đây để tính toán price navigation:

- Automatic (Equalize Price Ranges)

- Automatic (Equalize Product Counts)

- Manual

Với hai cách đầu thì các bước để navigation được tính toán tự động. Còn đối với cách thứ 3 là Manual thì ta sẽ xác định một giới hạn phân chia cho các khoảng giá. Ví dụ sau đây sẽ tạo các vùng giá với các mức 10 và 100. Việc phân chia thành các mức giá như vậy được coi là giải pháp tốt nhất, theo đó nếu người dùng chọn mức giá là $0.00-$99 thì khách hàng có thể thấy được các vùng giá nhỏ hơn. Việc phân chia vùng giá sẽ dừng lại khi số lượng sản phẩm đạt ngưỡng thiết lập bởi trường Interval Division Limit.

* Để cấu hình phần điều hướng theo vùng giá sản phẩm:

1. Chọn System > Configuration => Catalog > Catalog.

2. Ở góc trên trái, thiết lập Current Configuration Scope để có thể cấu hình được.

3. Click mở rộng phần Layered Navigation.

4. Nếu bạn muốn hiển thị số lượng sản phẩm trong cặp ngoặc sau mỗi mục được lọc thì thiết lập Display Product Count thành "Yes".

5. Thiết lập Price Navigation Steps Calculation theo một trong những cách sau:

Cách 1: Automatic (Equalize Price Ranges)

Đặt Price Navigation Steps Calculation thành "Automatic (equalize price ranges)". Cài đặt này sẽ sử dụng thuật toán layered navigation đối với giá có sẵn, nó tương tự tuỳ chọn Automatic đối với phiên bản Magento trước đó.

http://v1study.com/public/images/article/magento-navigation-equalize-price-ranges.png

Cách 2: Automatic (Equalize Product Counts)

a. Đặt Price Navigation Steps Calculation thành "Automatic (equalize product counts)".

b. Đặt Display Price Interval as One Price thành "Yes" nếu bạn muốn hiển thị một giá cho các sản phẩm có cùng giá.

c. Trong trường Interval Division Limit nhập vào ngưỡng cho số lượng sản phẩm đối với mỗi vùng giá. Phạm vi sẽ không thể vượt qua giới hạn này, mặc định giá trị là 9.

http://v1study.com/public/images/article/magento-navigation-equalize-product-counts.png

6. Nhấn nút Save Config để lưu lại.


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!