Độ tuổi từ 12 - 17: App Dev Style 1

Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC

Tên dự án Mô tả Các khái niệm được đề cập Thời lượng
App 1: Đoán xem là ai nào? Bài học này giới thiệu cho học viên về thành phần Bộ nhận dạng hình ảnh và AI. Các khái niệm được củng cố bằng cách tạo ứng dụng Image Recongnition. Nhãn, hình ảnh, nút, Bộ nhận dạng hình ảnh, Máy ảnh, AI 2h
App 2: BẠN BÈ Bài học này giới thiệu cho học viên về âm thanh, vòng lặp và trình xem web. Các khái niệm được củng cố bằng cách tạo ứng dụng BẠN BÈ. Âm thanh, vòng lặp, trình xem web 2h
App 3: Dấu chân carbon Bài học này giới thiệu cho học viên các thành phần Stack Navigator, Layout, Cloud Variables. Học viên triển khai mã của ứng dụng trong bài này. Điều hướng ngăn xếp, Bố cục, Biến đám mây, Phép toán sử dụng các khối 2h
App 4: Bảng tính nhân Bài học này giới thiệu cho học viên các thao tác với văn bản, biến, các khối Toán. Học viên thực hiện thiết kế và mã của ứng dụng trong phần này. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo một Ứng dụng gọi là Bảng tính nhân. Thao tác văn bản, biến, khối Toán học 2h
App 5: Danh mục Bài học này giới thiệu cho học viên các thành phần lưu trữ cục bộ, nhãn, nút, nút chuyển, nhập văn bản. Học viên triển khai mã của ứng dụng trong app này. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo một Ứng dụng Danh mục. Bộ nhớ cục bộ, Nhãn, nút, nút chuyển, nhập văn bản 2h
App 6: Đồng hồ Bài học này giới thiệu cho học viên các thành phần Thời gian, Sắp xếp, Thành phần Giao diện Người dùng. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo Ứng dụng Đồng hồ. Thành phần thời gian, sự sắp xếp, thành phần giao diện người dùng 2h
App 7: Đoán phim? Bài học này giới thiệu cho học viên khái niệm về thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các biến và đầu vào văn bản. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo ứng dụng Đoán phim. Thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng đầu vào văn bản và các biến 2h
App 8: Cùng vẽ nào Bài học này giới thiệu cho học viên các khái niệm về canvas, slider, loading Icon. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo Ứng dụng "Cùng vẽ nào". Canvas, Thanh trượt, Biểu tượng loading 2h
App 9: Xêm chiếm không gian - part 2 Bài học này giới thiệu cho học viên các thành phần canvas và sprite. Học viên Lắp ráp các khối cho các điều kiện va chạm và trò chơi vượt khối. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo ra Trò chơi Xâm chiếm không gian - phần 2. Nhãn, nút, sắp xếp, Canvas, Sân khấu, Spites 2h
App 10: Trò chơi ô tô - part 1 Bài học này giới thiệu cho học viên về các thành phần canvas và sprite cũng như trọng lực. Học viên thiết kế giao diện người dùng ứng dụng trong bài này. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo Trò chơi ô tô - Phần 1 Nhãn, nút, sắp xếp, Canvas, Sân khấu, Spites 2h
App 10: Trò chơi ô tô - part 2 Bài học này giới thiệu cho học viên về các thành phần canvas và sprite cũng như trọng lực. Học viên triển khai mã của ứng dụng trong bài này. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo Trò chơi ô tô - Phần 2 Canvas, Sân khấu, Spites, Hẹn giờ 2h
App 11: Đăng nhập Bài học này giới thiệu cho học viên về Nhập văn bản, Cơ sở dữ liệu cục bộ, Điều hướng màn hình. Học viên triển khai mã của ứng dụng trong bài này. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo Ứng dụng Đăng nhập Nhập văn bản, Cơ sở dữ liệu cục bộ, Điều hướng màn hình 2h
App 12: Trò chuyện Bài học này giới thiệu cho học viên về cơ sở dữ liệu thời gian thực, đọc, ghi cập nhật. Học viên triển khai mã của ứng dụng trong bài này. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo Ứng dụng Trò chuyện. Cơ sở dữ liệu thời gian thực, đọc, ghi cập nhật 2h
App 13: Động vật nguy cấp Bài học này giới thiệu cho học viên về Dataviewer và các thành phần nguồn dữ liệu. Học viên triển khai mã của ứng dụng trong bài này. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo một Ứng dụng Động vật nguy cấp. Dataviewer và nguồn dữ liệu Sửa đổi dữ liệu và liên kết dữ liệu 2h
App 14: Quốc tịch Bài học này giới thiệu cho học viên về API: Các thành phần sử dụng và truy xuất. Học viên triển khai mã của ứng dụng trong bài này. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo Ứng dụng Quốc tịch. API: Sử dụng và truy xuất 2h
App 15: Phim và đánh giá Bài học này giới thiệu cho học viên về Dataviewer và các thành phần nguồn dữ liệu. Học viên triển khai mã của ứng dụng trong bài này. Các thành phần được hiểu bằng cách tạo Ứng dụng Phim và đánh giá. Cơ sở dữ liệu- CRUD, Liên kết dữ liệu 2h
App 16: Xuất bản ứng dụng Bài học này giúp học viên hiểu cách xuất bản ứng dụng trong playstore. Đánh giá sẽ được thực hiện để biết mức độ hiểu biết của học viên về các khái niệm. Google Play console, CH Play 2h

ĐỊNH HƯỚNG

Khóa học: Lập trình Python level 1

THỜI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HỌC

  • Tổng số buổi học: 17 buổi (1 buổi học = 2h)
  • Các con có thể chọn học online hoặc offline các buổi: sáng (từ 8h), chiều (từ 14h) hoặc tối (từ 18h).

HỌC PHÍ

Học phí toàn khóa học: Liên hệ số hotline 0986.589.410 để được tư vấn cụ thể.
  • Khuyến khích:
    • Học viên sẽ được giảm 20%, 15% hoặc 10% học phí nếu con đạt được một trong các giải tương ứng là vàng, bạc, hoặc đồng của cuộc thi về robot, toán học, công nghệ, hoặc tiếng Anh.
    • Số buổi học của mỗi học viên có thể giảm xuống nếu học viên có thể tiếp thu nhanh. Ví dụ nếu khóa học có 9 buổi nhưng học viên chỉ mất 7 buổi đã học xong thì 2 buổi còn lại sẽ được xử lý bằng cách hoàn lại số tiền tương ứng hoặc giảm trực tiếp vào học phí của khóa học tiếp theo. Điều này được thực hiện là bởi V1Study luôn mong muốn tìm kiếm được những học viên có năng khiếu và tố chất về công nghệ.
(Bản quyền khóa học thuộc về V1Study.com. Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)
» Tiếp: Lập trình Python level 1
« Trước: Lập trình cơ bản với Scratch
Các khóa học qua video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học trên YouTube <76K/tháng. Đăng ký Hội viên
Viết nhanh hơn - Học tốt hơn
Giải phóng thời gian, khai phóng năng lực
Copied !!!