Robot mBot: Bài 8. Cảm biến dò đường


I. MỤC ĐÍCH

Sau khi học xong bài học này, em sẽ biết:

  • Vị trí, cấu tạo, và cách thức hoạt động của cảm biến dò đường.
  • Ứng dụng mô phỏng thiết bị di chuyển tự hành.

II. KHỞI ĐỘNG

Trước tiên chúng ta cần làm quen với khái niệm "Cảm biến dò đường", đây là loại cảm biến kép gồm 2 cảm biến màu trắng và đen.

III. BẮT ĐẦU BÀI HỌC

1. TÌM HIỂU MỘT SỐ LỆNH

- Cảm biến dò đường (Line Follower Sensor):

Cảm biến dò đường

Dùng để dò đường bên trái và bên phải thực hiện việc chờ cho đến khi điều kiện xảy ra mới thực hiện các lệnh phía dưới.

2. CẢM BIẾN DÒ ĐƯỜNG (LINE FOLLOWER SENSOR)

Vị trí của cảm biến dò đường

Cấu tạo:

Gồm 2 cảm biến dò đường trái và phải, mỗi cảm biến trái/phải gồm 2 cảm biến hồng ngoại dò màu trắng và màu đen.

Nguyên tắc hoạt động:

Khi mBot đi tới vùng trắng thì cảm biến màu trắng sẽ nhận diện được và sẽ truyền tín hiệu tương ứng về chip xử lý, tương tự nếu đi vào vùng màu đen hoặc màu tối thì cảm biến màu đen sẽ nhận diện được tín hiệu và truyền về chip xử lý.

Lập trình ứng dụng:

Hãy lập trình cho robot mBot đi theo hình số 8.

Code gợi ý:

- Lập trình cho cảm biến dò đường bên trái

Lập trình cho cảm biến trái

- Lập trình cho cảm biến dò đường bên phải:

Lập trình cho cảm biến phải

- Code ghép 2 phần lập trình:

Ghép code

« Prev