MySQL: Thao tác với DataBase


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

1. Tạo cơ sở dữ liệu:

Để tạo một cơ sở dữ liệu ta dùng cú pháp như sau:

CREATE DATABASE Tên_DB;

Ví dụ:

CREATE DATABASE dbProduct;

2. Sửa cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

ALTER DATABASE Tên_DB <Tuỳ chọn các thao tác>;

Ví dụ:

ALTER DATABASE dbProduct  DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;

4. Sử dụng database:

Cú pháp:

USE Tên_DB;

Ví dụ:

USE dbProduct;

4. Xoá database:

Cú pháp:

DROP DATABASE Tên_DB;

Ví dụ:

DROP DATABASE dbProduct;


Nếu bạn có điều thắc mắc, bạn hãy comment cho V1Study để được giải đáp.
Bài viết này được chia sẻ bởi LongDT. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết, bạn hãy Đăng ký làm thành viên!
« Prev
Next »
Copied !!!