Git: Đẩy code lên github


Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Đẩy code lên github

Trước tiên, nếu như máy bạn chưa cài Git, hãy download Git theo link sau: https://git-scm.com/downloads

Sau khi download và cài đặt, kiểm tra bằng lệnh:

$ git --version

Cài Git thành công

Sau khi đã cài Git,  các bạn làm theo các bước sau để đẩy code lên Github

Bước 1: Tạo tài khoản Github

  • Các bạn truy cập vào trang Github.com và đăng kí tài khoản

Đăng kí tài khoản Github

Bước 2: Tạo một repository mới trên Github

  • Sau khi đăng kí tài khoản thành công, tạo một repo mới:

Chọn new repository để tạo repo mới

  • Đặt tên cho repo mới, sau đó click Create Repository. Lưu ý: Nếu các bạn muốn triển khai một website tĩnh trên Github, các bạn phải đặt tên repo theo cú pháp sau: [username của tài khoản Github của bạn].github.io

Tạo repo trên Github

  • Trong ảnh trên, tại thời điểm viết bài thì mình đã có một repo có tên là *****.github.io, do đó Github sẽ báo lỗi là repo đã tồn tại. Trường hợp các bạn tạo repo mới thì sẽ không gặp lỗi này. Sau khi đặt tên cho repo xong thì các bạn click Create repository

Tạo repo thành công

Bước 3: Clone repo về máy

  • Copy đường dẫn của repo mới tạo

Đường dẫn (bôi xanh) của repo mới tạo

  • Clone repo về máy bằng lệnh sau:
$ git clone <https://github.com/****/****.github.io.git>

Bước 4: Thêm/sửa/xóa file/thư mục trên repo vừa clone về, sau đó push lên Github

  • Thêm/sửa/xóa các file/thư mục trên repo vừa clone về, sau đó lần lượt chạy từng lệnh sau:
$ git add .
$ git commit -m "điền nội dung commit vào đây"
$ git push origin master
git: la cli github
push: day code len
origin: la remote
master: la nhanh

Các bước đẩy code lên Github

  • Vào Github repo để kiểm tra

Code đã được đẩy lên Github repo

» Tiếp: Đẩy code lên GitHub sử dụng Visual Studio Code
« Trước: Các Git Hook
Khóa học qua video:
Python C# Lập trình C Java SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScript
Đăng ký Hội viên
Tất cả các video dành cho hội viên
Copied !!!