Scratch: Bài 8. Trò chơi bắn máy bay


I. MỤC ĐÍCH

Sau khi học xong bài này, em sẽ có được kiến thức về tọa độ và di chyển thời gian thực. Và em cũng sẽ làm được game bắn máy bay.

II. BẮT ĐẦU BÀI HỌC

1. TÌM HIỂU MỘT SỐ LỆNH:

- Lệnh lấy tọa độ x (hoành độ):

x position

Dùng để lấy hoành độ của nhân vật.

- Lệnh lấy tọa độ y (tung độ):

y position

Dùng để lấy tung độ của nhân vật.

- Lệnh go backward layers:

go backward

Dùng để hiện ra phía sau so với nhân vật khác. Ví dụ như ống pháo màu xanh như hình dưới đây sẽ hiện ra sau bệ pháo:

ví dụ go backward

- Lệnh go forward layers:

go foward

Dùng để hiện ra phía trước so với nhân vật khác. Ví dụ như ống pháo màu xanh như hình dưới đây sẽ hiện ra trước bệ pháo:

Ví dụ go forward

- Lệnh broadcast:

lệnh broadcast

Dùng để phát ra thông điệp. Thông điệp phát ra thì tất cả các nhân vật, kể cả sân khấu cũng đều nhận được.

- Lệnh when I receive:

Lệnh when I receive

Dùng để tiếp nhận thông điệp.

2. LÀM PROJECT:

Chủ đề:

Bắn máy bay.

Mô tả:

Có 1 máy bay đang bay trên trời, dưới đất có một ụ pháo. Em hãy lập trình để khi máy bay đang bay thì nòng pháo cũng hướng theo máy bay, khi nhấn phím cách (space) thì sẽ bắn ra một viên đạn về phía máy bay, khi viên đạn chạm vào đường viền sân khấu sẽ ẩn đi.

Hướng dẫn:

Lập trình cho may bay:

- Em hãy tạo một máy bay di chuyển qua lại phía trên sân khấu. Code ví dụ:

Code máy bay di chuyển qua lại

Ở đây em hãy tạo 2 hình máy bay hướng ngược nhau như thế này:

Tạo 2 costume máy bay ngược nhau

Em cũng tạo 1 biến speed để lưu tốc độ của máy bay.

Em cũng tạo một biến có tên time để hiển thị thời gian chơi. Code demo như sau:

Lập trình thời gian thực thi

Tiếp theo em hay tạo 1 biến có tên SCORE để lưu lại điểm số mỗi khi bắn trúng máy bay, đồng thời tạo 2 biến x và y để lưu lại tọa độ x y của máy bay. Sau đó thiết lập điều kiện nếu SCORE >=10 thì đặt biến speed thành 1, nếu SCORE>=20 thì sẽ phát ra thông điệp win. Code ví dụ:

Code tạo thông điệp

Lập trình cho nhân vật win:

Em hãy vẽ một chữ win như thế này:

Vẽ chữ win

Sau đó ban đầu cho ẩn, khi nhận được thông điệp win sẽ hiện chữ win ra và đồng thời dừng chương trình. Code ví dụ:

Hiện win và stop all

Lập trình cho nòng pháo:

- Em hãy tự vẽ tháp pháo. Ví dụ như thế này:

Tháp pháo

Sau đó vẽ một nòng pháo, ví dụ như thế này:

Nòng pháo

Rồi ghép vào tháp pháo như sau:

Ghép nòng pháo vào tháp pháo

Em hãy lập trình để khi nhấn nút space thì nòng pháo sẽ giật lên xuống. Code ví dụ:

Lập trình cho nòng pháo

Lập trình cho viên đạn:

Em hãy vẽ một viên đạn. Cho viên đạn ẩn phía sau nòng pháo. Mỗi khi nhấn phím space thì viên đạn sẽ bay về phía máy bay (tọa độ máy bay đã được cập nhật vào biến x và y được tạo ở trên). Nếu chạm vào máy bay sẽ tăng SCORE lên 1 điểm. Sau đó lại trở về vị trí ban đầu. Code ví dụ:

Lập trình cho viên đạn 

« Prev
Next »