Robot mBot: Bài 7. Cảm biến siêu âm (Ultrasonic Sensor)


I. MỤC ĐÍCH

Sau khi học xong bài học này, em sẽ biết:

  • Vị trí, cấu tạo, và cách thức hoạt động của cảm biến siêu âm.
  • Ứng dụng mô phỏng thiết bị di chuyển tự động tránh vật cản và phản ứng khi gặp vật cản.

II. KHỞI ĐỘNG

Trước tiên chúng ta cần làm quen với khái niệm "Cảm biến siêu âm", đây là loại cảm biến hay được sử dụng để đo khoảng cách, dò vật cản, đặc biệt hay được dùng trong quân sự.

III. BẮT ĐẦU BÀI HỌC

1. TÌM HIỂU MỘT SỐ LỆNH

- Lệnh wait until:

Lệnh wait until

Dùng để thực hiện việc chờ cho đến khi điều kiện xảy ra mới thực hiện các lệnh phía dưới.

2. CẢM BIẾN SIÊU ÂM (ULTRASONIC SENSOR)

Dùng để phát hiện vật cản phía trước.

Sơ đồ cầu tạo cảm biến siêu âm

Lệnh tương ứng: Lệnh lấy khoảng cách dùng cảm biến siêu âm

Cảm biến sẽ trả về một con số là khoảng cách tới vật cản tính theo đơn vị cm. Em hãy nhấn vào lệnh trên để kiểm tra khoảng cách từ vật cản tới robot nhé.

Cấu tạo:

Gồm 2 bộ là bộ truyền hay phát siêu âm, và bộ nhận siêu âm.

Nguyên tắc hoạt động:

Bộ truyền hay bộ phát siêu âm sẽ phát siêu âm với một tần số nhất định về phía trước, khi gặp vật cản thì siêu âm sẽ phản xạ lại, lúc này bộ nhận siêu âm sẽ thu lại, dựa vào thời gian phát và thu sẽ suy ra được khoảng cách đến vật cản.

Lập trình ứng dụng:

1. Hãy lập trình cho robot để khi gặp vật cản phía trước cách 30cm hoặc nhỏ hơn thì mBot sẽ dừng lại, phát ra âm thanh và phát ra ánh sáng LED màu đỏ trong 0.5 giây.

Code gợi ý:

Lập trình dừng robot khi gặp vật cản phía trước

2. Hãy lập trình cho robot để khi gặp vật cản phía trước cách 30cm hoặc nhỏ hơn thì mBot sẽ quay phải hoặc quay trái, nếu không mBot sẽ đi thẳng. Khi quay trái hoặc quay phải thì đèn LED trái hoặc phải tương ứng sẽ phát sáng màu vàng.

Code gợi ý:

Lập trình rẽ trái-phải khi gặp vật cản phía trước

« Prev
Next »