Scratch: Bài 2. Tìm hiểu Costumes trong Scratch 3.0


I. MỤC ĐÍCH

Sau khi học xong bài này, em sẽ biết cách sử dụng Costumes để tự thiết kế hoặc lấy nhân vật theo ý muốn để sử dụng cho các chương trình lập trình về sau.

II. KHỞI ĐỘNG

Trước tiên chúng ta cần làm quen với khái niệm "Nhân vật", nó còn được gọi là “Đối tượng”, đó là khái niệm quan trọng trong lập trình, là những thành phần chính tham gia vào quá trình hình thành lên sản phẩm phần mềm, ứng dụng trong thực tế.

III. BẮT ĐẦU BÀI HỌC

1. THAY ĐỔI CUSTOMES CỦA NHÂN VẬT

- Trước tên ta hãy tạo 1 project mới.

- Chọn mục Customes như hình dưới đây:

Scratch 3.0: tìm hiểu costumes

- Từ đây em có thể chọn custome mà em thích, hoặc em cũng có thể chọn custome trong thư viện bằng cách nhấn vào mục như hình sau đây:

Scratch 3.0: Chọn costumes

- Tự vẽ costume theo ý muốn:

Scratch 3.0: Tự vẽ costumes

- Chọn ngẫu nhiên một costume:

Scratch 3.0: Chọn ngẫu nhiên một costume (Surprise)

- Chọn nhân vật từ máy tính:

Scratch 3.0: chọn costume từ máy tính (upload costume)

- Chụp ảnh từ camera máy tính:

Scratch 3.0: Chụp costume từ camera máy tính

- Đổi tên cho costume:

Scratch 3.0: Đổi tên cho costume

- Quay lại lần chỉnh sửa trước đó:

Scratch 3.0: Quay lại lần chỉnh sửa trước

- Chuyển tới lần chỉnh sửa sau đó:

Chuyển tới lần chỉnh sửa sau đó

- Chọn màu vẽ:

Scratch 3.0: Chọn màu vẽ

- Chọn màu đường viền cho hình vẽ:

Scratch 3.0: Chọn màu đường viền cho hình vẽ

- Chọn 1 phần trong costume:

Scratch 3.0: Chọn một phần hoặc toàn bộ costume

- Chỉnh sửa nét vẽ:

Scratch 3.0: Chỉnh sửa nét vẽ

- Chọn chế độ vẽ bằng nét và chỉnh kích thức nét vẽ:

Scratch 3.0: Vẽ bằng brush

- Để nhóm các nét vẽ thành 1 nhóm, ta chọn Select, sau đó giữ phím Shift rồi dùng chuột chọn các nét muốn nhóm, cuối cùng nhấn nút Group như hình dưới đây:

Scratch 3.0: Nhóm các nét vẽ (group)

- Để tách nhóm các nét vẽ, ta chọn nhóm và nhấn nút Ungroup như hình dưới:

Scratch 3.0: Tách các nét vẽ (ungroup)

- Tẩy xóa nhân vật:

Scratch 3.0: Tẩy xóa nhân vật

- Đổ màu cho nhân vật:

Scratch 3.0: Đổ màu cho nhân vật

- Vẽ chữ:

Scratch 3.0: Vẽ chữ

- Vẽ đường với Line:

Scratch 3.0: Vẽ đường với line

- Xóa một nét vẽ:

Scratch 3.0: Xóa một nét vẽ (delete)

- Copy và paste nhân vật:

Scratch 3.0: Copy và paste một nhân vật

- Vẽ hình tròn:

Scratch 3.0: Vẽ hình tròn

- Vẽ đường tròn:

+ Bước 1: Chuyển sang chế độ Bitmap bằng cách nhấn nút Convert to Bitmap như hình dưới:

Scratch 3.0: Chuyển chế đọ Bitmap

+ Bước 2: Chọn chế độ Outlined để vẽ như hình dưới đây:

Scratch 3.0: Chọn Outlined để vẽ đường tròn

- Để vẽ hình hình chữ nhật ta chọn chế độ Rectangle:

Scratch 3.0: Vẽ hình chữ nhật (rectangle)

- Để vẽ hình vuông ta giữ phím Shift rồi tiến hành vẽ.

- Để vẽ hình vuông hay chữ nhật có dạng đường (rỗng):

+ Bước 1: Nhấn nút Convert to Bitmap:

Scratch 3.0: Convert to Bitmap

+ Bước 2: Chọn chế độ outlined:

Scratch 3.0: Chọn outlined để vẽ chữ nhật rỗng

2. LUYỆN TẬP

Em hãy tự vẽ 2 nhân vật bất kỳ theo ý muốn của em.

« Prev
Next »