Giải thuật và lập trình: Bài tập phần Biểu diễn danh sách, Stack và Queue


Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

BÀI KIỂM TRA MÔN HỌC

BIỂU DIỄN DANH SÁCH

STATCK VÀ QUEUE

Ngày: 20/06/2019

 

Bài 1: Biểu diễn danh sách

  1. Mô tả các chèn phần tử vào mảng, cách xóa phần tử khỏi mảng
  2. Mô tả cách chèn phần tử bằng danh sách nối đơn
  3. Mô tả cách xóa phần tử khỏi danh sách nối đơn
  4. Mô tả cách cài đặt danh sách nối kép bằng danh sách nối vòng một hướng
  5. Mô tả cách cài đặt danh sách nối kép bằng danh sách nối vòng hai hướng
  6. Làm Bài tập 1 trong phần Bài tập.

Bài 2: Stack và Queue

  1. Ngăn xếp là gì?
  2. Hãy viết lại đoạn chương trình Mô tả danh sách bằng mảng bằng ngôn ngữ C
  3. Hàng đợi là gì?
  4. Hãy viết lại đoạn code Mô tả Queue bằng danh sách nối đơn kiểu FIFO bằng ngôn ngữ C.

 

===============HẾT===============

LongDT
« Prev
Copied !!!